Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Julie De Decker en Nathalie Van Londersele (samen Durf Werkt Anders) verbinden zich ertoe de gegevens van hun klanten/kandidaten niet door te geven of bekend te maken aan derden, zonder voorafgaande toestemming. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden in het kader van interne administratie.

Julie De Decker en Nathalie Van Londersele passen de principes toe van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De klant/kandidaat kan de persoonlijke gegevens die hij heeft doorgegeven op elk ogenblik inzien, corrigeren of schrappen door een e-mail te sturen naar julie@durf.be of nathalie@durf.be

Contact

Julie De Decker

 
 

Nathalie Van Londersele